Nutiseadmega orienteerusid kehalise kasvatuse tundides 3., 5., 6., 7., 9. ja 12. klasside õpilased.
Kasutati Loquiz keskkonda. Kontrollpunktid olid paigutatud Sütiste parkmetsa, kus tuli lahendada nuputamisülesandeid ja leida vastuseid küsimustele loodusest, anatoomiast jms.7.-10. klasside võistkonnad pidid etteantud geograafiliste koordinaatide järgi metsas liikuma, üles leidma ja pildistama kontrollpunktides leiduvaid objekte. Lisaks tuli vastata loodust puudutavatele küsimustele.

Õpilaste jaoks on see põnev vaheldus tavapärastele jooksuringidele. Kasutame kindlasti ka edaspidi! Mäng oli esmakordne ja vajab tulevikus kindlasti lihvimist.

Tallinna Saksa Gümnaasiumi nutikuu