Õpilaste nutiseadmete uuring (abikooli õpilased): küsitleti 131 abikooli õpilast. Õpilased vastasid, kas neil on isiklik nutiseade ja mobiilne internet. Tulemused: isiklik nutiseade on 89 õpilasel s.o. 67,9%

Telefone 55, tahvleid 6, telefon + tahvel 28, Mobiilne internet on isiklikus seadmes 37 õpilasel

Õpetajate-kasvatajate nutiseadmete uuring (õpetajad-kasvatajad: abikool, toimetulek, hoolduskool): 48 õpetajat, 8 kasvatajat, kokku 56 vastajat. 37 omab isiklikku nutiseadet, 19 ei oma isiklikku nutiseadet (s.o. 33,9%). 21 telefoni, 2 tahvlit, 14 telefon + tahvel, mobiilne internet oli 31 töötajal.

õpilased õpetavad klassikaaslasi ja õpetajaid (abikooli õpilased ja nende õpetajad): huvitavamatest ja kasulikematest rakendustest sai tehtud nimekiri kooli ajalehte Tondu ja kooli kodulehele pikem nimekiri.

Ajalehele link: http://tondi.edu.ee/component/attachments/download/73

Pikemale rakenduste nimekirjale link: http://tondi.edu.ee/images/Saavutused/%C3%95pilased_%C3%B5petasid_teisi.pdf

Õpetajad viivad läbi õppeaasta jooksul vähemalt 3 tundi, kus kasutavad nutiseadmeid (abikooli ja  toimetulekukooli õpetajad ja õpilased): käesoleva aasta jooksul on juba jõudnud proovida nutiseadmeid oma ainetunnis 2/3 õpetajatest. Tegime vahekokkuvõtte aprillikuu infotunnis. Loodetavasti õppeaasta lõpuks jõuavad proovida nutiseadmete kasutamist ainetunnis kõik õpetajad.

QR-koodi mäng õpilastele (abikooli õpilased): toimus neljanda perioodi viimasel päeval õppeperioodi lõpetava tegevusena. Osalesid 5.- lisaõppeklass, kõik õpilased said osaleda. Iga klass moodustas üks kuni kolm võistkonda, kus võistkonnas oli 4-6 liiget ja võistkonna peale üks nutiseade. Küsimused olid valitud sellised, et sobisid nii noorematele kui vanematele õpilastele ja ajapiirangut polnud – võitsid need, kel oli võimalikult palju õigeid vastuseid. 2 võistkonda said maksimumpunktid.

Väike kokkuvõte on siin: http://tondi.edu.ee/images/qr_koodi_m%C3%A4ng2.pdf

Heliloto täiendamine koostöös lapsevanematega (toimetulekukooli lapsevanemad): lapsevanematel paluti salvestada kodus huvitavaid helisid. Hiljem lapsed kuulavad heli ja peavad piltidelt valima, mis seda heli teeb. Tulemuste kohta link: http://www.tinytap.it/games/g1hzt/play/heliloto-kodused-helid

uuring, milliseid rakendusi kasutavad lapsed kodus nutiseadmetes (toimetulekukooli lapsevanemad): väga palju tagasisidet ei laekunud, aga siin on nimekiri tulemustest http://tondi.edu.ee/images/Rakendused_ja_lingid.pdf

Infotunnis nutiseadmete kasutamine (õpetajad-kasvatajad: abikool, toimetulek, hoolduskool): infotunnis osalejatele tehti kokkuvõte nutikuul toimunust, samuti said nad osaleda ise nutiseadmete kaudu infotunnis. Proovida sai QR-koodide skaneerimist (esitluse-küsimuste)  ja veebitahvli avamiseks, nutiseadme kaudu küsimustele vastamist ja veebitahvlile oma mõtete kirjapanekut. Küsimused koos esitlusega leiab siit: https://www.swipe.to/6116j Kõikidel õpetajatel koosolekul kahjuks nutiseadet polnud ja kooli omasid ei jätkunud kõigile, aga aktiivselt said osaleda umbes pooled kohalolnutest.

Tallinna Tondi Põhikooli nutikuu