Tegevuste ja ürituste ideed, mida nutikuu ajal oma koolis teha:

KOOL

 1. Miniuuring digivahendite osas, kuidas teie kool digi kasutab (õpilased, õpetajad, vanemad).
  • Millised on ootused, kus on murekohad?
  • Õpetajatele, õpilastele ja vanematele digiuuringu tulemuste tutvustus
 2. Internetiohutuse teemaline teavitustöö koolis, milles keskendutakse nutikasutuse turvalisemaks muutmisele (vt näiteks Vaata Maailma nutiuuring)
 3. Kutsuge kooli esinema mõni täiskasvanu, kes tutvustab oma töö ja tegevusega seotud digi- või nutivahendeid
 4. Koolipere valib välja kolm nutiõpetajat ning tunnustab neid tänukirjaga
 5. Korraldage koolisisene nutijoonistuste võistlus, mille parimad tööd saadetakse linna vooru – loe edasi…

ÕPILASED

 1. Nutiseadmete kasutamine tavalises ainetunnis (erinevad aineõpetajad, erinevad tegevused ja äpid)
 2. Klassiarutelu nutiseadmete kasutamisest koolis õpilastega – milliseid viise toovad välja õpilased, milliseid appe loendavad erinevatele õppeainetele?
 3. Nutiappide otsimine arvutitunnis – õpilased otsivad erinevatele õppeainetele nutiappe (koostavad loetelu ja kirjutavad, mida üks või teine äpp teeb; koostavad esitluse)
 4. Õpilased koostavad QR koodi nutimängu teistele klassidele
 5. Õpilased koostavad Learningapps.org veebilehel erinevatele ainetele äppe
 6. Õpilased koostavad Kahoot vms programmi abil nutitesti
 7. Õpilased tutvustavad üksteisele erinevaid huvitavaid äppe
 8. Uued digireeglid ja soovitused koolis – õpilased arutlevad tunnis digivaldkonda puudutavate probleemide ja reeglite üle – kuidas olla turvalisem
 9. Õpilased tutvustavad erinevate ainete äppe õpetajatele või vanematele
 10. Korraldage oma kooli sees mängukonsoolide mängude võistluseid nt. Guitar Hero, Tennis, Bowling vms.

ÕPETAJAD

 1. Tegevuste ideid Pärnu Nutikuust – innovaatilised õpilood 
 2. Kogemuste jagamine erinevate ainetes juba kasutusel olevate appide teemal kolleegidele. Nt neli õpetajat tutvustavad igaüks 15 minutit kuidas nad nutivahendeid kasutavad
 3. Nutikasutuse algõpe (millist seadet valida, kuskohast leida appe, mis on hirmud ja kuidas neid maandada, lihtsamate appide katsetamine (QR kood, Quiver, MathMonkey, Kahoot jt)
 4. Uued digireeglid ja soovitused koolis (nutikasutus vajab koolis reguleerimist, arutage probleeme, väljakutseid kui ka seda, et nutti saab tunnis kasutada õpetamisel abiks, et seda mitte piirata)
 5. Digipädevuste teemaline arutelu koolis – millised on erinevates õpeeainetes omandatavad digipädevused (vt Innovatsioonikeskuse kodulehte)
 6. Kutsuge välisesineja mõnel muutunud õpikäsitlust puudutaval teemal
 7. Tegevuste ideid leiab ka interneti ohutuse kohta “Targalt internetis” tunnikavadest

LAPSEVANEMAD

 1. Tutvustage lapsevanematele, milliseid digitegevusi teie koolis tehakse
 2. Arutlege vanemate digipöörde teemade üle (mis on hirmud, mis on rõõmud, mida saaks teha selleks, et laste aktiivsust ja motivatsiooni õppimisel tõsta)
 3. Arutlege vanematega klassikoosolekul digiteemasid puudutavate reeglite üle kodus ja koolis
 4. Viige läbi praktiline nutitund või mõni ülesanne, milles lapsevanemad saavad ise asju proovida
 5. Viige läbi tund, kus lapsed ja nende vanemad saavad midagi koos teha, kasutades digitaalseid vahendeid (nutiseadmeid, arvutit, mõõteriistu vms)
 6. Õpetage lapsevanematele eKooli äppi kasutamist, et vanemad ka mobiiliga eKooli oskaksid minna

Veel parimaid praktikaid

Lisa kommentaar